Zasiłek rodzinny Kindergeld

Zasiłek rodzinny otrzymuje się na dzieci do 18 roku życia, pod pewnymi warunkami również dłużej. Tutaj znajdziecie Państwo informacje, jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości zostanie on Państwu wypłacony.

Podstawowe informacje

Zasiłek rodzinny – komu przysługuje, w jakiej wysokości, na jak długo.

Podstawowa opieka powinna być zapewniona dzieciom w Niemczech. Aby to było możliwe, otrzymuje się zasiłek rodzinny (tzw. „Kindergeld”). Jakie warunki muszę być spełniony, aby taki zasiłek otrzymać?

Mają Państwo prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego, jeśli:
- Państwa dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia (pod pewnymi warunkami można również złożyć wniosek i otrzymać zasiłek rodzinny dla pełnoletniego dziecka)
- sprawują Państwo opiekę nad swoim dzieckiem i żyje ono w Państwa gospodarstwie domowym (dotyczy to również pasierbów, wnuków i dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej) i
- miejscem Państwa zamieszkania są Niemcy, inny kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia lub Szwajcaria.

Wypłata zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny otrzymuje tylko jedna osoba, z reguły jeden z rodziców. Przy większej ilości dzieci poszczególne kwoty są wypłacane łącznie. To kiedy zasiłek zostanie przelany na Państwa konto, zależy od numeru zasiłku (tzw. Kindergeldnummer). Dokładną datę znajdą Państwo na stronie:
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine

Wysokość zasiłku

Z reguły otrzymuje się minimum 219 euro miesięcznie na każde dziecko. Jeśli mają Państwo więcej dzieci, ich liczba decyduje o wysokości zasiłku rodzinnego, który Państwo łącznie otrzymają. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy jedno z dzieci nie żyje u Pastwa w domu. Od trzeciego dziecka należy się Państwa wyższa kwota zasiłku – również wówczas, gdy rodzeństwo dziecka żyje z innym rodzicem.

Od 1 stycznia 2021 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
- pierwsze dziecko: 219 euro
- drugie dziecko: 219 euro
- trzecie dziecko: 225 euro
- od czwartego dziecka: 250 euro

Tutaj znajdą Państwa wniosek o zasiłek rodzinny w języku polskim.

Prowadzimy również doradztwo telefoniczne w kwestiach związanych z zasiłkiem rodzinnym. Jeśli chcą Państwo z niego skorzystać, prosimy o wypełnienie następującego formularza i pozostawienie w nim numeru telefonu, żebyśmy mogli się z Państwem skontaktować.